Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86186

MATUSIAK WŁADYSŁAW,

Urodzony 11.06.1916 r. w Trzanowicach – pow. Frydek-Mistek, nie ustalone miejsce zamieszkania. Po ukończeniu szkoły ludowej, średniej, oraz uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego – nauczyciel. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, stamtąd 23.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Przeżył pobyt w obozie, wyzwolony 5.05.1945 r. przez wojska amerykańskie. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.