Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86194

MĄCZYŃSKI MIECZYSŁAW,

Urodzony 21.10.1882 r. w Wadowicach. W latach 1902-1905 studiował w Wydziale Leśnym Akademii Ziemiańskiej w Wiedniu, uzyskując tytuł inżyniera leśnika. Od 1905 r. pracował u Żywieckich Habsburgów – w 1934 r. był dyrektorem generalnym. W 1914 r. walczy w II Brygadzie Legionów i został ranny pod Nadórną w Karpatach Wschodnich. Współzałożyciel Oddziału Babiogórskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Żywcu – prezes tego Towarzystwa oraz Towarzystwa Szkoły Ludowej w Żywcu. Wielokrotnie odznaczany. Po wybuchu wojny, od 2.09.1039 r. przez kilka tygodni pełnił funkcję burmistrza Żywca. Aresztowany w kwietniu 1940 r. i uwięziony krótko przez gestapo w Bielsku, skąd 25.04.1940 r. – razem z 45 mieszkańcami Żywiecczyzny w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 4.11.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Żywca, Gilowic, Jeleśni, Koszarawy, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2009 r.