Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86196

MENCNER AUGUSTYN,

 Mencner Augustyn pop

Urodzony 12.08.1900 r. w Orłowej, zamieszkały w Dziećmorowicach, narodowości polskiej. W okresie międzywojennym jeden z redaktorów „Robotnika Śląskiego”, działacz społeczny w Macierzy Szkolnej, w Beskidzie Śląskim, działacz partyjny w szeregach FSPR. Organizator młodzieży robotniczej skupionej w Stowarzyszeniu Gimnastycznym „Siła”, propagator spółdzielczości. Aresztowany 20.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd przetransportowany do KL Dachau. Następnie, od 28.02.1941 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony do domu 28.02.1941 r. lecz ponownie aresztowany 20.06.1944 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, przetransportowany do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie przesłany do KL Auschwitz, a następnie do KL Gross-Rosen. Odzyskał wolność 5.05.1945 r. Wiele miesięcy przeleżał w szpitalu, fizycznie i duchowo zrujnowany, odmawiano mu emerytury, w końcu lekarze skierowali go na leczenie psychiatryczne w Opawie, gdzie po dwóch tygodniach zmarł 18.11.1947 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.