Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86199

MENSZIK FERDYNAND,

Urodzony 14.08.1913 r. w Łazach – Zaolzie, i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej. Kształcił się w Ostrawie Śl. – matura w 1937 r. Po uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego, pracę nauczyciela rozpoczął w Bystrzycy n.Olzą, nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w tej miejscowości, a później w Gródku. Aktywny działacz społeczny. Aresztowany 24.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna. Dnia 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7138. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen i zarejestrowany jako więzień nr 4196. Zginął w tym ostatnim obozie 1.09.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.