Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86200

MENSZIK FRANCISZEK,

Urodzony 27.11.1914 r. w Orłowej – Zaolzie, zamieszkały w Bystrzycy n.Olzą, narodowości polskiej. Po wykształceniu pedagogicznym – nauczyciel. Kształcił się w Ostrawie Śl. – matura w 1933 r., zaś pracę nauczyciela rozpoczął w Bystrzycy n.Olzą. Aresztowany 24.04.1940 r. i więziony przez gestapo w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6621. Zwolniony z obozu 27.11.1940 r. – wrócił do domu, lecz nieznany jest jego dalszy okupacyjny los. Po wyzwoleniu wrócił do służby w szkolnictwie. Pełnił obowiązki zastępcy dyrektora szkoły wydziałowej w Bystrzycy. Pracownik społeczny w dziedzinie wychowania fizycznego oraz w związkach kulturalno-oświatowych. Zginął tragicznie 19.07.1970 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; ; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.