Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86201

MERTA KAROL,

 Merta Karol pop

Urodzony 3.11.1918 r. w Dąbrowie, zamieszkały w Pradze, narodowości polskiej, dziennikarz. Uczęszczał do Polskiego Gimnazjum Realnego w Orłowej – matura w 1937 r. Następnie, rozpoczął studia medyczne – pierwszy rok w Brnie, a drugi w Poznaniu. Aresztowany w Dąbrowie 14.04.1940 r. i stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, 26.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3554. Zwolniony z obozu 24.11.1940 r. Po powrocie do miejsca zamieszkania przez pół roku leczył się z ciężkiego zapalenia opłucnej i na serce. Po pewnej poprawie zdrowia, rozpoczął pracę w administracji kopalni, lecz ponieważ zamanifestował swoją polskość, skierowano go do pracy fizycznej. Wkrótce odezwała się choroba płuc i dostał się do szpitala w Orłowej – stwierdzono gruźlicę. Po zakończeniu działań wojennych nastąpił krótki okres poprawy zdrowia – i wówczas rozpoczął pracę w dziennikarstwie (PAP Praga). Niestety, stan zdrowia na tyle się pogorszył, że zmarł 7.02.1953 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.