Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86203

MICHALEC FRANCISZEK ks.,

 Michalec Franciszek ks. pop

Urodzony 6.07.1909 r. w Piotrowicach, narodowości polskiej. Kształcił się w Orłowej – matura w 1929 r. Teologię katolicką studiował w Widnawie. Święcenia kapłańskie przyjął 15.06.1935 r. Wikariusz i katecheta w różnych miejscowościach na Zaolziu. Proboszcz w Suchej Górnej. Aresztowany 22.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie (fabryka Kohna), a stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 69692. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 13.12.1940 r. – lecz nieustalony jest jego dalszy okupacyjny los. Zmarł 20.02.1966 r. w Suchej Górnej.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.