Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86203

MEŻYŃSKI WINCENTY,

Urodzony 26.03.1882 r., zamieszkały w Porąbce pow. będziński. Wykształcenie średnie zawodowe – nadsztygar. Aresztowany 3.05.1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Sosnowcu – halach fabryki Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony zostal do KL Dachau. Następnie, od 4.11.1940 r. przeniesiony do KL Sachsenhausen. Zwolniony do domu 11.11.1940 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.