Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86204

MICHALSKI JAN,

Urodzony w 1897 r. w Piotrowicach i zamieszkały w tej miejscowości, urzędnik. Aresztowany przez gestapo 22.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.