Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86206

MICHALSKI HENRYK,

Urodzony 10.05.1920 r. Mieszkaniec Sosnowca. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Sosnowcu – halach fabryki Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.