Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86207

MICHAŁEK ALOJZY,

 Michałek Alojzy pop

Urodzony 10.02.1912 r. w Trzyńcu, zamieszkały w Czeskim Cieszynie, narodowości polskiej, urzędnik. Aresztowany 10.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, od 25.04.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 610. Zwolniony z obozu 30.06.1941 r. – do końca wojny pracował jako robotnik w różnych przedsiębiorstwach. Po wyzwoleniu był referentem socjalnym Powiatowej Rady Narodowej.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.