Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86210

MICHEJDA OSKAR ks.,

Michejda Oskar ks pop3

Urodzony 6.02.1885 r. w Bystrzycy – Zaolzie, syn Karola i Marii z d. Szołtys. Po ukończeniu Gimnazjum Polskiego w Cieszynie (w 1904 r.), studiował teologię w Wiedniu, Halle i Berlinie – ksiądz ewangelicki; pastor. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikary w Skoczowie w 1909 r., później w latach od 1912 do 1919 pastor w Bystrzycy. Kolejno – w latach od 1919 do 1939 proboszcz w Trzyńcu. Od 1927 r. zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego na Śląsku i w Czechosłowacji, a także prezes Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej, członek Macierzy Szkolnej w Czechosłowacji. W czasie okupacji hitlerowskiej aresztowany 24.04.1940 r. i przetransportowany do KL Dachau, a stamtąd przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 21.11.1940 r. Po wojnie pastor w Cieszynie, senior diecezji cieszyńskiej. Radny Miejskiej Rady Narodowej w Cieszynie, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego. Autor kazań (wydanych drukiem) oraz opracowań biograficznych. Zmarł w 1966 r. w Cieszynie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.