Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86211

MICHEJDA PAWEŁ,

Michejda Paweł pop3

Urodzony 4.12.1887 r. w Olbrachcicach, syn Pawła i Ewy z d. Wałach, zamieszkały w Ustroniu (3), narodowości polskiej, sędzia, działacz narodowy, pochodził ze znanej na Śląsku polskiej rodziny Michejdów, którą okupant starał się unicestwić. Po studiach prawniczych, które rozpoczął w Wiedniu a ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, rozpoczął praktykę w sądzie cieszyńskim. Przez cały okres międzywojenny był sędzią w sądzie grodzkim, później jako adwokat, a społecznie angażował się w Polskim Związku Zachodnim, Macierzy Szkolnej i Towarzystwie Teatru Polskiego w Cieszynie. Ochotnik kampanii wrześniowej 1939 r. Aresztowany 5.05.1940 r., był więziony w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, a następnie przeniesiony do KL Oranienburg, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 30628. Zginął w tym obozie 16.10.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.