Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86213

MIDOR KAROL,

 Urodzony 9.09.1904 r. w Pietrzykowicach, gmina Łodygowice pow. żywiecki. Po wykształceniu pedagogicznym – nauczyciel w Rydułtowach pow. rybnicki – tam zamieszkały. Aresztowany w kwietniu 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Rybniku, stamtąd 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7504. Od 26.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 24.12.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Żywca, Gilowic, Jeleśni, Koszarawy, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2009 r.