Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86216

MIERZWA JÓZEF,

 Mierzwa Józef pop

Urodzony 10.02.1912 r. w Karwinie i zamieszkały w Karwinie-Granice (1413), narodowości polskiej, absolwent Gimnazjum w Orłowej – matura w 1931 r., nauczyciel. Aresztowany 12.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3576. Następnie, od 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen zarejestrowany jako więzień nr 1245, i dalej przeniesiony do KL Gusen, zarejestrowany w obozach jako więzień nr 8627, 48480. Odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Po powrocie do miejsca zamieszkania podjął pracę w szkolnictwie. Na emeryturę przeszedł w 1970 r. z funkcji zastępcy dyrektora szkoły w Karwinie, sprawując równocześnie funkcję posła do MRN, był członkiem komisji szkolnej, w zarządzie Koła PZKO, członkiem plenum ČSPB, referentem socjalnym przy ZP ČSPB, autor podręczników dla polskich szkół „Mowa Polska”.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.