Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86218

MIKOŁAJEC JÓZEF,

Urodzony 2.10.1894 r. w Osinach k/Wodzisławia Śl. Po ukończeniu szkoły powszechnej, uczył się zawodu murarza (1911-1914) w Szkole Murarstwa w Opolu. Od lutego 1915 r. do grudnia 1918 r. walczył na frontach I wojny światowej i pod koniec wojny został ranny w nogę. Członek POW Górnego Śląska, uczestnik powstań śląskich. Po powstaniach pracował na okolicznych budowlach, a w 1923 r. wyjechał na 2 lata do Warszawy, by zdobyć kwalifikacje budowniczego. W 1931 r. został rzeczywistym członkiem „Cechu Mularzy Chrześcijan” miasta stołecznego Warszawy, zapisanym w Księdze Mistrzów. W okresie międzywojennym został członkiem Bractwa Kurkowego, zdobył dwukrotnie tytuł „Króla Kurkowego”. W 1935 r. założył w Żorach własną firmę budowlaną i wstąpił do Narodowego Chrześcijańskiego Zjednoczenia Pracy (BBWR na Śląsku). Na terenie Żor wybudował między innymi gmach Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki, w Rybniku szkołę SS. Urszulanek, w Wiśle Zdroju kompleks budynków z pocztą oraz pracował również poza terenem województwa śląskiego. Jego działalność zawodową przerwała druga wojna światowa – brał udział w kampanii wrześniowej, dostał się do niewoli niemieckiej z której wrócił w grudniu 1939 r. W kwietniu 1940 r. został aresztowany i przekazany do KL Dachau. Z obozu zwolniony po dziewięciu miesiącach, a w porę ostrzeżony o zagrożeniu ponownego aresztowania – ukrywał się. W 1941 r. przedostał się na teren Generalnej Guberni. Dzięki znajomości języka niemieckiego dostał pracę w firmie budowlanej, która pracowała w Kijowie, skąd wiosną 1945 r. wrócił do domu. Po wyzwoleniu wznowił działalność własnej firmy budowlanej. W grudniu 1948 r. został aresztowany przez UB pod zarzutem przynależności do AK. Więziony w Raciborzu, w maju 1949 r. zwolniony został do domu. Nadal prowadził własną firmę budowlaną do sierpnia 1950 r. Zmarł w październiku 1951 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.