Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86219

MIKUŁA WŁADYSŁAW,

 Mikuła Władysław pop

Urodzony 10.06.1904 r. w Starym Sączu, syn Wincentego i Marianny z d. Langer, nauczyciel. Po ukończeniu szkoły pedagogicznej w Nowym Sączu, zgodnie z nakazem pracy pierwszą posadę nauczyciela objął jako nauczyciel w Katowicach. Stamtąd, przeniósł się w latach trzydziestych do Komorowic Śl. pow. bielski – zostając wpierw nauczycielem w Szkole Powszechnej Nr 2 w Bielsku, a następnie został kierownikiem w tej szkole. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej. Wpierw był przetrzymany w areszcie gestapo w Bielsku, skąd przewieziony został do KL Dachau i tam zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6766. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu w 1944 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.