Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86220

MILERSKI JAN,

Urodzony 9.10.1894 r. w Nydku – Zaolzie, mieszkaniec Rybnika, po wykształceniu pedagogicznym – inspektor szkolny w tym mieście. Przed wybuchem pierwszej wojny światowej służył w wojsku austriackim. Były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. W okresie międzywojennym należał do Związku Polaków Ewangelików. Przed wybuchem drugiej wojny światowej ewakuowany z pracownikami inspektoratu oraz rodziną do Sambora, a stamtąd dostał się na Ukrainę, gdzie uwięziony był przez banderowców. Po udanej ucieczce wrócił do Rybnika. Aresztowany 26.05.1940 r., więziony przez gestapo w Rybniku, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu w stanie krańcowego wyczerpania, zmarł 9.05.1943 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.; Materiały udostępnione przez Archiwum IPN w Katowicach – zeznanie syna Jana Milerskiego (sygnatura S88/10.Zu tom I do III.); sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznanie córki Lidii Mendyk.