Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86221

MINAS PAWEŁ,

Urodzony 9.06.1919 r. w Sośnicy, zamieszkały w Leszczynach pow. rybnicki, pracownik w kopalni – ratownik górniczy. Aresztowany w kwietniu 1940 r. przez gestapo i uwięziony w Rybniku, skąd 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7352. Zwolniony z obozu do domu 16.03.1943 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.