Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86225

MISKA KLEMENS,

Urodzony 10.09.1898 r. Mieszkaniec Będzina. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Sosnowcu – halach fabryki Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.