Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86227

MIŚKIEWICZ WŁADYSŁAW,

Urodzony 23.05.1902 r. Mieszkaniec Wirka – Rudy Śląskiej. Aresztowany wiosną 1940 r. i krótko uwięziony przez gestapo w Sosnowcu – halach fabryki Schoena, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.