Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86228

MITURA JÓZEF,

Urodzony 31.01.1902 r. w Toszonowicach pow. frydkowski – Zaolzie, od 1918 r. zamieszkały w Bielsku. Wykształcenie średnie ogólnokształcące – urzędnik w Urzędzie Skarbowym. W okresie okupacji hitlerowskiej był jednym z pierwszych kierowników organizacji podziemnej, z jego inicjatywy wydawana była konspiracyjnie antyhitlerowska gazetka. Aresztowany wiosną 1940 r. i wpierw uwięziony przez gestapo w Bielsku, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Zginął w tym obozie w 1942 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.