Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86230

MOKROSZ HENRYK,

Urodzony 11.07.1891 r., w Karwinie – Zaolzie, zamieszkały w Suchej Górnej (nr 464). Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Cieszynie-Bobrku – matura w 1911 r., nauczyciel a następnie kierownik Państwowej Szkoły Ludowej w Suchej Górnej. Aresztowany 13.10.1939 r. i więziony do 23.10.1939 r. we Frysztacie. Po zwolnieniu z aresztu, drugi raz aresztowany 22.04.1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Zwolniony z obozu do domu 23.10.1941 r. Nieznany jest jego dalszy okupacyjny los.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.