Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86231

MOLA ALOJZY,

Urodzony 1.11.1895 r. Mieszkaniec Dziedzic. Aresztowany wiosną 1940 r. i po wstępnym uwięzieniu przez gestapo w Bielsku, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.