Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86233

MOLUS KAZIMIERZ,

Urodzony 17.05.1915 r. w Wojkowicach Komornych, i zamieszkaly w tej miejscowości. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Sosnowcu. Po odbytej służbie wojskowej w okresie 1934-1935 – stopień wojsk. porucznik. Nauczyciel w Międzyrzeczu w pow. wołkowyjskim. Po wybuchu wojny w 1939 r. walczył w obronie Warszawy. Po kapitulacji wrócił do domu i ukrywał się. Aresztowany 12.04.1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, 14.04.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3341. Dzięki skutecznym staraniom żony, zwolniony z obozu 30.10.1940 r. podjął pracę w kop. „Grodziec”. Ponownie aresztowany 17.11.1942 r. za tajne nauczanie i 20.11.1942 r. transportem z Opola przewieziony do KL Auschwitz zarejestrowany jako więzień nr 76792. W 1943 r. przesłany do KL Neuengamme. Następnie przeniesiony do KL Buchenwald, zaś w listopadzie 1944 r. przeniesiony do KL Mittelbau-Dora. Przed nacierającymi wojskami amerykańskimi ewakuowany i wyzwolony 20.04.1945 r. w okolicach Hanoweru

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznania córki Elżbiety Molus.