Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86236

MORAWSKI TOMASZ,

 Morawski Tomasz pop

Urodzony 8.12.1899 r. w miejscowości Małe Zalesie, zamieszkały w Orłowej, narodowości polskiej, pracownik Państwowej Policji – starszy posterunkowy. Aresztowany 22.04.1940 r. w Porębie k/Orłowej i więziony w Czeskim Cieszynie (fabryka Kohna), a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 9.12.1942 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.