Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86238

MOTYCZYŃSKI WŁADYSŁAW,

Urodzony 7.06.1901 r. w Będzinie, zamieszkały w Sławkowie pow. olkuski, były policjant, fanatyczny Polak. Aresztowany 21.05.1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Sosnowcu – w halach fabryki Schoena, skąd 24.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.