Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86240

MÖWALD GUSTAW,

Urodzony 20.03.1914 r. w Suchej Dolnej – Zaolzie, zamieszkały w miejscowości Niemce pow. będziński, student. Podejrzany o działalność antyniemiecką, aresztowany 1.05.1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna, stamtad 3.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Guzen. Zwolniony z obozu do domu 27.11.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.