Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86241

MROZEK WŁADYSŁAW,

Urodzony 6.02.1905 r. w Boguminie, zamieszkały w Nowym Boguminie. Absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, urzędnik kolejowy. Aresztowany 22.04.1940 r. podczas akcji przeciw polskiej inteligencji i po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, stkąd w transporcie zbiorowym przewieziony zostal do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 12.11.1940 r. (Wg relacji świadków, utopiony między blokami obozowymi przez funkcyjnego w KL Gusen – w niewielkim zbiorniku wody ściekającej z umywalni obozowej).

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.