Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86248

MUSIOŁ AUGUSTYN,

Urodzony 23.08.1902 r. w Bottrop – Westfalia. W 1917 r. wrócił do kraju wraz z rodziną i osiedlił się w Jedłowniku k/Wodzisławia Śl. Członek POW Górnego Śląska, były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. W latach 1920-1921 pracownik biurowy Polskiego Komitetu Plebiscytowego w Rybniku. Członek Związku Powstańców Śląskich. Po powstaniach, ukończył seminarium nauczycielskie w Bydgoszczy i pracował w szkolnictwie. Aresztowany wiosną 1940 r. i wpierw więziony przez gestapo w Rybniku, skąd 26.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Zwolniony z obozu do domu 15.08.1940 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. Po wyzwoleniu do przejścia na emeryturę w 1967 r. pracował jako kierownik szkoły w Brzeziu.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.