Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86252

MYNARZ RAJNER,

Urodzony 1.12.1888 r. w Karwinie – Zaolzie, i zamieszkały w tej miejscowości do 1920 r., później mieszkaniec Trzebini, narodowości polskiej, syn Wincentego i Karoliny z d. Swaczyna. Wykształcenie średnie – urzędnik. Aresztowany 21.05.1940 r. i prawdopodobnie po uwięzieniu przez gestapo w Sosnowcu – halach fabryki Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 12629. Po jakimś czasie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 14.09.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.