Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86258

NIEDBAŁA MAKSYMILIAN,

Urodzony 6.08.1896 r. Nie ustalone miejsce zamieszkania. Aresztowany wiosną 1940 r. i prawdopodobnie po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Sosnowcu – halach fabryki Schoena, stamtąd 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.