Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86259

NIEDOBA ADAM,

Urodzony 10.07.1906 r. w Nawsiu (nr 15) i tam zamieszkały. Kierownik szkoły w Wiśle (brat Władysława Niedoby „Gorola”, kierownika Sceny Polskiej w Czeskim Cieszynie). Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. – został ciężko ranny. Aresztowany 24.04.1940 r. przez gestapo z Nawsia, przewieziony do więzienia w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 20.01.1941 r. – ukrywał się w Generalnej Guberni aż do końca wojny. Po wojnie kierownik szkoły w Wisła Głębce.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.