Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86260

NIEDZIELA JAN,

Urodzony 14.12.1900 r. w Suchej Średniej – Zaolzie, mieszkaniec Suchej Dolnej, urzędnik. Aresztowany i krótko uwięziony przez gestapo w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna, a stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6889. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.