Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86261

NIEDZIELSKI WŁADZIMIERZ,

Urodzony 24.09.1916 r. Mieszkaniec Sosnowca. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu w Sosnowcu – fabryce Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.