Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86262

NIEMIEC JAN,

 Niemiec Jan, inż. górn., pop

 

 Urodzony 4.08.1919 r. w Karwinie II – Zaolzie, zamieszkały w Rybniku, narodowości polskiej. Absolwent Polskiego Gimnazjum w Orłowej, następnie student filozofii Uniwersytetu w Warszawie, a po ukończonych studiach wyższych technicznych – inż. górniczy. Aresztowany 12.04.1940 r. w Karwinie, i więziony przez krótki okres w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: – J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.