Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86263

NIEMIEC JÓZEF,

Urodzony 30.12.1895 r. w Rudzie, zamieszkały w Królewskiej Hucie (Chorzowie), karczmarz. Aresztowany 14.04.1940 r. i po uwięzieniu w Sosnowcu – fabryce Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3281. Od 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.