Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86266

NIEROSTEK JAN,

 Nierostek Jan, pop

Urodzony 21.09.1906 r. w Żywocicach i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej zatrudniony w Spółdzielni Spożywców dla Śląska w Łazach. Pracował w administracji oraz jako kierownik sklepu. Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Gimnastycznego „Siła”, działacz partyjny organizacji lewicowej PSPR. Aresztowany 22.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, od 6.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6746. Zwolniony z obozu 12.02.1941 r. Powróciwszy z obozu pracował w Spółdzielni Spożywców – tyle że pod niemieckim zarządem. Po wyzwoleniu nadal pracował w Spółdzielni – pod zmienioną nazwą „Jednota – Jedność”. Zmarł 14.10.1983 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.