Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86267

NIEWIDOK ANTONI,

Urodzony 11.06.1901 r. w Królewskiej Hucie (Chorzowie), i zamieszkały w tej miejscowości. Pracował w magistracie, w Wydziale Drogowo-Mostowym. Brał udział we wszystkich powstaniach śląskich. Naczelnik w organizacji „Sokoła” w Chorzowie Starym. Aresztowany 13.04.1940 r. i krótko więziony w Chorzowie, potem w Sosnowcu – fabryce Schoena, skąd dnia 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 2393. Zwolniony z obozu do domu 17.01.1942 r. z nakazem zgłaszania się co kilka dni na posterunku policji. Potem otrzymał nakaz pracy przymusowej. Zmarł w 1980 r.

Postscriptum: W obozie przebywał razem ze Stanisławem Ćwielągiem, Ludwikiem Adamcem i Józefem Śmoleniem – przedwojennym Naczelnikiem Policji w Chorzowie.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznaie syna Stefana Niewidoka.