Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86270

NIKODEM PAWEŁ, ks.

Nikodem Paweł ks. pastor pop3

Urodzony 10.03.1878 r. w Gródku nad Olzą – Zaolzie, syn Pawła i Anny z d. Byrtek. Absolwent Szkoły Ludowej w Jabłonkowie oraz Państwowego Gimnazjum w Cieszynie (matura zdana w 1901 r.). Podczas nauki w gimnazjum należał do tajnego stowarzyszenia „Jedność”. Studiował teologię w Wiedniu (w latach 1902-1906 i Lipsku w 1906 r.). Ordynowany w 1906 r. Po ordynacji wikariusz, następnie proboszcz w Ustroniu (w latach 1909-1939 i 1945-1954 r., z przerwą w czasie drugiej wojny światowej). W latach 1937-1939 oraz 1945-1954 senior Diecezji Śląskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Już przed pierwszą wojną światową był znanym polskim działaczem narodowym, brał udział w akcjach wyborczych do parlamentu austriackiego i do Sejmu Śląskiego w Opawie. Uczestniczył w organizowaniu stowarzyszeń ewangelickich, a także w reaktywowaniu Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa (wzajemnej pomocy między parafialnej). Redaktor „Posła Ewangelickiego” i „Kalendarza Ewangelickiego”. Aresztowany przez gestapo 23.04.1940 r. i do 20.08.1942 r. uwięziony w Cieszynie, następnie 8.12.1940 r. przetransportowany do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22049. Stamtąd przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 20.08.1942 r. – Do końca okupacji hitlerowskiej mieszkał w Ustroniu. Z biegiem lat podreperował zdrowie ale skutki pobytu w obozie – mimo usilnych starań lekarzy, nie pozwoliły wrócić do pełni sił. Po wojnie ponownie objął funkcję proboszcza i seniora Diecezji Cieszyńskiej. Zmarł 19.01.1954 r. w Ustroniu.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.