Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86275

NOWAK ADALBERT,

Urodzony 22.04.1901 r. Mieszkaniec Sosnowca. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu w lokalnym więzieniu – fabryce Schoena, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.