Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86277

NOWAK JAN,

 Nowak Jan pop

Urodzony 16.05.1903 r. w Karwinie, zamieszkały w Karwinie-Sowiniec (1532), narodowości polskiej, urzędnik. W okresie międzywojennym brał czynny udział w polskim życiu społecznym. Aresztowany 12.04.1940 r. i uwięziony w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna, a stamtąd przewieziony do więzienia w Sosnowcu -fabryki Schoena. Od 14.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, 28.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 658, 48628. Odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Zmarł 11.12.1955 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.