Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86279

NOWAK JÓZEF ks.,

 Nowak Józef ks., pop

Urodzony 5.12.1908 r. w Żukowie Górnym, zamieszkały w Widnawie, narodowości polskiej, wikary we Frysztacie. Aresztowany 12.04.1940 r. i krótkotrwale więziony w Czeskim Cieszynie- fabryce Kohna, a stamtąd 14.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany jako więzień nr 22089. Następnie, 26.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3545, i gdzie był więziony do 6.12.1940 r. Od 7.12.1940 r. ponownie przesłany do KL Dachau. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w więzieniach i obozach w jakich przebywał, przeżył i odzyskał wolność 29.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Po powrocie do Widnawy – nadal pełnił obowiązki duszpasterskie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.