Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86281

NOWAK JÓZEF,

Urodzony 4.12.1886 r. w Mszanej pow. wodzisławski, mieszkaniec Kokoszyc. Wykształcenie średnie – urzędnik. W młodym wieku wyjechał za pracą do Wesfalii – gdzie pracował w górnictwie. Mieszkając w Bottrop zaangażowal się w działalność związkową Polaków. Uczestniczył w I wojnie światowej jako żolnierz niemiecki. Powrócił na Śląsk w 1918 r. Brał udział we wszystkich powstaniach śląskich. W III powstaniu dowodził 6 kompanią w 2 batelionie 14 PP w rejonie Olzy. Po zakończeniu tego powstania, przyjęty do służby celnej jako urzędnik w Suminie. W dniu wybuchu wojny uciekł z kolegami na tereny wschodnie do Trembowli. Po powrocie do Kokoszyc w styczniu 1940 r., aresztowany 14.04.1940 r. i uwięziony przez gestapo w Sosnowcu – fabryce Schoena, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3035. Od 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie przeprowadzano na nim doświadczenia pseudomedyczne. Przeżył pobyt w obozie – wrócił do domu. Zmarł w 1982 r. Oznaczony m.in. Krzyżem Powstańczym z Gwiazdą.

Postscriptum: Zapamiętani współwięźniowie to Rudolf Kareta, Wilhelm Ćmiel, Franciszek Czapla, Karol Guńka, adwokat Balon.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; inf. Córki Agnieszki Nowak Materzok.