Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86284

NOWAKOWSKI MORGAN,

Urodzony 16.01.1907 r. Mieszkaniec Sosnowca. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w lokalnym więzieniu zborczym – fabryce Schoena, stamtad w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.