Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86287

NOWICKI EUGENIUSZ,

Urodzony 17.08.1924 r. Mieszkaniec Sosnowca. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w lokalnym więzieniu zbornym – w fabryce Schoena, stamtad w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.