Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86290

NYC RYSZARD,

Urodzony 1.04.1912 r. Mieszkaniec Będzina. Aresztowany wiosną 1940 r. i uwięziony przez gestapo w Sosnowcu – fabryce Schoena, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.