Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86291

OBARA BRONISŁAW,

Urodzony 17.05.1884 r. w Łączkach Jagiellońskich k/Jasła, syn Andrzeja i Wiktorii z d. Zachowska. Złożył w Krośnie w 1904 r. egzamin dojrzałości, a po wykształceniu pedagogicznym – nauczyciel, potem kierownik szkoły ludowej w Witkowicach gmina Nowa Wieś pow. oswięcimski, także nauczyciel szkół wydziałowych. Zamieszkiwał w budynku szkoły w Witkowicach. Niezależnie od pracy pedagogicznej, założyciel Kółka Rolniczego, Spółdzielni Oszczędnościowej i Pożyczek, Straży Pożarnej. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna, stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7045. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany jako więzień nr 4263. Od 5.08.1940 r. przeniesiony na powrót do KL Dachau i zarejestrowany jako więzień nr 14931. Zginął w tym obozie 8.08.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; zeznanie wnuka Edwarda Obary; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.