Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86292

OBRACAJ WŁADYSŁAW,

 Obracaj Władysław MUDr. pop

Urodzony 27.10.1917 r. w Dzięgielowie, zamieszkały w Czeskim Cieszynie, narodowości polskiej, lekarz chorób dziecięcych. Aresztowany 23.04.1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, 23.04.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 13.12.1940 r. – wrócił do domu. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. Zmarł 14.04.1994 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.