Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86293

OCHOJSKI WINCENTY,

Urodzony 12.03.1903 r. Mieszkaniec Rybnika. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Rybniku, przewiezieniu prawdopodobnie do Sosnowca – fabryki Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.